Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut kan het kind (tussen 0 en 16 jaar) met ontwikkelings- en/of motorische problemen beoordelen en behandelen. Daarnaast kunnen we geraadpleegd worden voor een eenmalig consult. De behandeling vindt in onze praktijk of thuis plaats waarbij wij altijd streven naar het betrekken van ouders/verzorgers bij het gehele proces door middel van het geven van voorlichting en adviezen. Indien nodig werken wij nauw samen met scholen, consultatiebureau, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en andere disciplines.

Toegankelijkheid kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een kind heeft recht op 18 behandelingen plus eventueel extra behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. Het is niet nodig een verwijzing van de huisarts of specialist te regelen.

Voor het maken van een afspraak of meer informatie:
Tel: 0546-864749, whats app: 06-83666132 of mail: info@fysio-gravenesch.nlWat is kinderfysiotherapie?
Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door te bewegen en te spelen. Dit gaat vaak vanzelf. Maar soms is er sprake van een bewegingsprobleem of een vertraging in de ontwikkeling. Vanuit het kind zelf, de ouders, de jeugdarts (consultatiebureau of school), de leerkracht of wellicht de sportbegeleider kan een hulpvraag over de motoriek of ontwikkeling komen. De kinderfysiotherapeut kan het kind met motorische problemen spelenderwijs ondersteunen om zo optimaal mogelijk te kunnen bewegen en zich te ontwikkelen. Een kind vraagt om een andere benaderingswijze dan een volwassene.

Werkwijze kinderfysiotherapeut
Kinderen komen met ouder(s)/verzorger(s) op de praktijk voor een uitgebreid onderzoek. Indien nodig/wenselijk kan de kinderfysiotherapeut ook aan huis komen voor en intake en onderzoek. Elke hulpvraag is uniek, dus ook elk onderzoek zal er anders uitzien. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden of het kind behandeling nodig heeft. Als de hulpvraag ook vanuit school komt zal er, in overleg met ouders, contact gezocht worden met leerkrachten.
Als de hulpvraag meer betreft dan alleen de motoriek, adviseren wij ouders om contact op te nemen met andere disciplines waar we mee samenwerken. Wij bieden zo nodig ook therapie in groepsverband aan.

Baby’s (0 – 1,5 jaar) worden thuis in hun vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld. Bovendien kunnen op deze manier praktische adviezen voor in de thuissituatie gegeven worden.
Bij peuters (1,5 – 4 jaar) wordt eerst ruim de tijd genomen om kennis te maken. Zo raakt het kind vertrouwd met de therapeut en de omgeving. We leren het kind kennen en krijgen een beeld van zijn of haar functioneren. Vervolgens zal het kind geobserveerd en onderzocht worden.

Wanneer is kinderfysiotherapie zinvol?

Baby’s​​

 • Onrustige baby’s, overstrekken, huilbaby’s, stijve baby’s
 • Slappe baby’s
 • Voorkeurshoudingen, afplatting van het hoofd
 • Achterstand in de ontwikkeling: niet willen rollen, kruipen, zitten, lopen  Syndromen, pathologie 

Peuters
 • Motorische ontwikkelingsachterstand bij klimmen / klauteren, springen / rennen, fietsen.
 • Veel vallen
 • Balansproblemen
 • Tenenlopers
   
Basisschool kinderen
 • Fijne motorische problemen: moeite met knippen, vouwen, tekenen en uitvoeren van voorbereidende schrijfoefeningen
 • Grove motorische ontwikkelingsachterstand: niet kunnen fietsen,  moeite hebben met evenwicht handhaven, moeite hebben met een bal vangen, houterig bewegen, angst voor bewegingsvormen
 • Schrijfproblemen: problemen met het aanleren van letters, een slecht leesbaar handschrift, traag tempo, schrijfkramp
 • Stoornissen in de prikkelverwerking: motorische onrust, moeite met concentratie, veel struikelen/onhandige motoriek
 • Problemen met de ruimtelijke oriëntatie; moeite met puzzelen, bouwen, tellen/rekenen
 
Alle leeftijden tot 16 jaar
 • Overgewicht
 • Conditieproblemen
 • Houdingsproblematiek: scoliose, slechte houding, overstrekken van gewrichten, tenenlopen.
 • Orthopedische klachten: sport gerelateerd, groei gerelateerd, trauma, status na fractuur
 • Spanningsklachten: hoofdpijn
 • Concentratieproblemen
 • Faalangst / bewegingsangst
 • Klachten bij kinderziektes en syndromen: hersenbeschadiging/handicap, Erbse parese, spina bifida, longproblemen (astma/inspanningsastma), jeugdreuma (juveniele reumatoïde artritis).
Kinderteam Almelo
Sinds 1 november 2016 is het Kinderteam Almelo actief.
Kinderteam Almelo is een samenwerkingsverband van logopedisten, kinderfysiotherapeuten, psychomotorisch therapeut, orthopedagoog, psychosociaal therapeut en GZ-psycholoog. Kinderteam Almelo is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met vragen op alle ontwikkelingsgebieden. Bij ons hoeven ouders/verzorgers hun verhaal maar één keer te vertellen. Na gedegen onderzoek zal er een gezamenlijke rapportage volgen. Wij hebben ons ten doel gesteld dat we een situatie willen bereiken waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Gedurende het onderzoeks- en behandeltraject zal één behandelaar de rol van casemanager op zich nemen.

Fysiotherapiepraktijk De Graven Esch is een onderdeel van het Kinderteam Almelo. Er wordt samengewerkt met Kinderpraktijk Almelo, logopediepraktijken Almelo en De Spreekkamer en kinderpsychologie- en psychosociale therapiepraktijken Mirte Kids, Equitrust en Ekelenkamp. Voor meer informatie over de verschillende disciplines, contact en/of aanmelding verzoeken wij u onze website te bezoeken:  www.kinderteam-almelo.nl
 
Cool2BFit / Fun&Fit
Cool 2B Fit is een 18-maanden-durend programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van acht tot dertien jaar samen met hun ouders / verzorgers.
Door kleine veranderingen in eet- en leefgewoonten aan te brengen, kunnen de kinderen blijvend gewichtsverlies bereiken. Daarnaast gaat uw kind meer bewegen/ sporten met de kinderfysiotherapeut en sportinstructeur in samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders. Hierdoor worden gezondheidsproblemen nu en in de toekomst vaak voorkomen. Het Cool 2B Fit programma staat onder  deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder.

Doel van het programma is:
 • Een gezonde leefstijl ontwikkelen
 • Gezonder leren eten
 • Kinderen enthousiast maken voor bewegen
 • Het zelfbeeld van uw kind verbeteren
 • Omgaan met pesten
 De kinderen zullen de eerste drie maanden doorgaans twee keer per week gaan sporten:
Daarnaast vinden er kinder- en oudersbijeenkomsten plaats. Tijdens de intensieve fase zullen er 7 kinder- en 7 ouderbijeenkomsten plaatsvinden. Als er een ouderbijeenkomst is, zullen de kinderen gewoon sporten in de gymzaal. Als er een kinderbijeenkomst is, wordt er in die week 1 keer gesport. De kinder- en ouderbijeenkomsten vinden plaats in onze praktijk.
Kosten van het programma:
Een deel van de kosten van Cool 2B Fit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk welke aanvullende verzekering de deelnemer heeft. Het is verstandig dat deelnemers hun eigen polisvoorwaarden hierop na kijken. Daarnaast geldt voor het deelnemen aan Cool 2B Fit een eigen bijdrage anderhalf jaar lang van € 15,00 per maand. Dit bedrag wordt per automatische incasso geïnd (twee incassomachtigingen zitten in de werkmap).
In dit bedrag zijn inbegrepen:
-3 maanden 2-1x per week sporten (20x) en 5 ouder- en 5 kinderbijeenkomsten
-3 maanden 1x per week sporten (10x) en 2 ouder- en 2 kinderbijeenkomst
-Half jaar sporten bij sportvereniging / sportschool
-Programmaboek
 
Om te kunnen starten met het programma en de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk te houden, zijn wij afhankelijk van een subsidie van de Gemeente Almelo. Helaas heeft de gemeente ons voor 2019 geen subsidie kunnen geven waardoor we het programma niet hebben kunnen starten. We hopen in de toekomst een nieuw beroep op de gemeente te kunnen doen en hopen dat ze ons in de toekomst wel weer subsidie kunnen verlenen zodat we dan wel kunnen starten.
Om potentiele deelnemers voor Cool2BFit toch te kunnen begeleiden zijn we daarom met een alternatief gestart: de Fun&Fit sportgroep. Deze groep start dit jaar weer naar de zomervakantie dus rond september en dit programma duurt 9 maanden en is voor kinderen van 6-13 jaar oud.
Dit is een tijdelijk alternatief zolang het nodig is. Mocht Cool2BFit in de toekomst weer kunnen starten dan kunnen deelnemers van de Fun&Fit groep alsnog aanmelden voor de Cool2BFit groep.


Inspanningsproblematiek bij kinderen
Tekst volgt nog: contactpersoon Ireen

Sensorische Informatieverwerkingsproblematiek
Bij ons kunnen kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblematiek (SI) worden begeleid. Kinderen met problemen met SI reageren vaak anders op de omgeving, omdat zintuiglijke prikkels te sterk binnenkomen, of juist te zwak. Het kind krijgt hierdoor de informatie over de wereld anders binnen. Het kan hierdoor niet “soepel” reageren op de buitenwereld, met dikwijls ook invloed op het gedrag, zich onaangepast of vreemd gedragen.
Er kunnen problemen zijn met aanraking, beweging en balans, visuele prikkels, auditieve prikkels en/of met smaak en geur.

Binnen de therapie wordt getracht de zintuiglijke informatie te stimuleren of gewenning te bewerkstelligen, zodat het kind in het dagelijks leven goed kan meekomen en vertrouwen in zichzelf terugkrijgt.