Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie richt zich op de individuele begeleiding van de werkende mens met arbeid gerelateerde en/of arbeidsrelevante klachten van het houdings, - en bewegingsapparaat. De arbeidsfysiotherapeut is actief betrokken bij de interactie tussen de werknemer en de werkomgeving.

Werkwijze
Indien nodig doet de arbeidsfysiotherapeut een werkplekonderzoek. Hierdoor ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld van alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en/of in stand houden van de klachten. Gekeken wordt o.a. naar houding en beweging, gedrag en ergonomie van de werkplek. Tevens komen onder meer werkdruk, ervaren van stress, fysieke belasting en pauze mogelijkheden aan de orde.
Van de gevonden waarden wordt een schriftelijke rapportage gemaakt voor werkgever, bedrijfsarts en/of arbodienst of andere relevante disciplines. De behandeling/begeleiding bestaat naast de fysiotherapeutische interventies (gericht op opheffen of verminderen van pijnklachten, verbeteren van houding en beweging) uit arbeid specifieke training. Indien nodig wordt er training op de werkplek gegeven.

Doel van de begeleiding

In de begeleiding van de individuele werknemer met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen zal de arbeidsfysiotherapeut samenwerken met de werkgever, arbodienst, huisarts en bedrijfsarts om te komen tot:

  • Verzuimpreventie
  • Beperking van verzuim
  • Verantwoorde werkhervatting
  • Optimalisering van werkhouding en werkgedrag

Diensten en producten van de arbeidsfysiotherapeut

  1. Arbeidsfysiotherapeutische intake + analyse
  2. Schriftelijke rapportage naar werkgever en bedrijfsarts / arbodienst
  3. Werkplekonderzoek
  4. Training op werkplek
  5. Arbeidsspecifieke training (re-integratie) training