Cool2BFit

Cool2BFit

De interventie Cool 2B Fit richt zich op basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. Het doel hierbij is dat de deelnemende kinderen een gezond voedingspatroon, een gezond beweeggedrag aanleren en dat hun gedrag (eigenwaarde) verbetert. Het uiteindelijke resultaat van de interventie is een gezond(er) gewicht. De cursus is in groepsverband (max 10 kinderen), duurt in totaal 1,5 jaar en bestaat uit drie verschillende fasen.
Fase 1, intensieve fase (half jaar)                                                                   
In de intensieve fase wordt in de eerste drie maanden twee maal per week, de volgende drie maanden een maal per week, in groepsverband gesport. Tevens zijn er zeven ouder- en kind bijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden, maar ook individuele begeleiding plaats vindt door kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog.
Fase 2, sportfase (half jaar)
In de tweede fase van de cursus (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen op een sportschool of sportclub om gezamenlijk te sporten.
Fase 3, follow-up en coach online (half jaar)


Voor meer informatie, kijk op www.cool2bfit.nl of neem contact op: aniek@fysio-gravenesch.nl