Hoe gaan wij te werk?

Hoe gaan wij te werk?

Wij vinden het enorm belangrijk dat uw kind zich prettig en vrij voelt tijdens de therapie, zodat het met plezier kan bewegen. Ook streven we naar een open communicatie met alle betrokkenen. Op de eerste plaats natuurlijk met jullie als ouders, maar (indien nodig) ook met school, het consultatiebureau of andere disciplines.

Waar nodig werken wij samen met onze collega’s binnen de praktijk, zoals de sportfysiotherapeut en de manueeltherapeut. Of vragen we de expertise van andere (para)medische zorgverleners. Door nauw samen te werken met deze andere zorgdisciplines, kunnen wij onze zorg op maat optimaal verwezenlijken.
De duur van de behandelingen hangt af van de hulpvraag. Soms volstaan (preventieve)adviezen, maar ook kan het nodig zijn om een behandeltraject in gang te zetten.

Is kinderfysiotherapie iets voor mijn kind?

Onderstaand een aantal voorbeelden waarbij u onze hulp kunt vragen. Is er twijfel of kinderfysiotherapie wat voor uw kind kan betekenen, neem gerust contact op dan denken wij graag mee.

 • Fijne motoriek; moeite met knippen, vouwen, tekenen en uitvoeren van voorbereidende schrijfoefeningen, nog geen voorkeurshand.
 • Grove motoriek; niet kunnen fietsen,  moeite hebben met evenwicht handhaven, moeite hebben met een bal vangen, houterig bewegen, angst voor (nieuwe) motorische vaardigheden, veel struikelen/onhandige motoriek.
 • Schrijven; problemen met het aanleren van letters, een slecht leesbaar handschrift, traag tempo en/of een pijnlijke hand tijdens het schrijven.
 • Concentratieproblemen, het verwerken van zintuigelijke prikkels, motorische onrust.
 • Overgewicht
 • Hypermobiliteit
 • Inspanningsproblemen; astma, lage conditie
 • Houdingsproblematiek; scoliose, slechte houding, overstrekken van gewrichten, tenenlopen.
 • Orthopedische klachten; sport gerelateerd, groei gerelateerd, trauma, status na botbreuk
 • Spanningsklachten; hoofdpijn
 • Concentratieproblemen
 • Faalangst/ bewegingsangst
 • Een syndroom of aandoening met daarbij gepaard gaande motorische problemen.

Oudere kinderen zien wij graag in de praktijk of, in overleg, op school.

Is kinderfysiotherapie iets voor mijn kind?