Werkwijze kinderfysiotherapeut

Werkwijze kinderfysiotherapeut

Kinderen komen met ouder(s)/verzorger(s) op de praktijk voor een uitgebreid onderzoek. Aan de hand van de hulpvraag wordt de motorische ontwikkeling beoordeeld (getest) en het kind uitgebreid geobserveerd. Wij maken hierbij gebruik van testen, vragenlijsten en observatiebeoordelingen in combinatie met algemeen geldende richtlijnen voor zover dat mogelijk is. Elke hulpvraag is uniek, dus ook elk onderzoek zal er anders uitzien. Van het onderzoek wordt een verslag geschreven.
Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden of het kind behandeling nodig heeft. Als de hulpvraag ook van school uitkomt zal er contact gezocht worden met leerkrachten om het onderzoek te bespreken en eventueel tips en adviezen uit te wisselen.
Soms blijkt dat een hulpvraag van een kind of ouders zo uitgebreid is, of blijkt tijdens het onderzoek dat niet alleen de motoriek opvallend is, adviseren wij ouders om contact op te nemen met andere disciplines. Het kan ook zijn dat een kind niet individueel behandeld gaat worden, maar in groepsverband.
Met name bij peuters (1,5 – 4 jaar) wordt eerst ruim te tijd genomen om kennis te maken. Zo raakt het kind vertrouwd met de therapeut en de omgeving. We leren het kind kennen en krijgen een beeld van zijn of haar functioneren. Vervolgens zal het kind geobserveerd en onderzocht worden.
Baby’s (0 – 1,5 jaar) worden thuis in hun vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld. Bovendien kunnen op deze manier praktische adviezen voor in de thuissituatie gegeven worden. Voor behandeling in de thuissituatie is een verwijzing wel vereist.