Wat is kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door te bewegen en te spelen. Dit gaat vaak vanzelf. Maar soms is er sprake van een bewegingsprobleem of een vertraging in de ontwikkeling. Vanuit het kind zelf, de ouders, de jeugdarts (consultatiebureau of school), de leerkracht of wellicht de sportbegeleider kan een hulpvraag over de motoriek of ontwikkeling komen. De kinderfysiotherapeut kan het kind met motorische problemen begeleiden om zo optimaal mogelijk te kunnen bewegen en zich te ontwikkelen. Omdat kinderen voortdurend in de groei zijn, vraagt dit tijdens het behandelen van een kind om een andere benaderingswijze dan bij volwassenen. Daarnaast zullen ouders en eventueel leerkrachten of andere zorgverleners betrokken worden bij het behandelproces.
Het is mogelijk rechtstreeks contact met ons op te nemen, dus zonder verwijzing van de
huisarts of specialist.