Vergoedingen en Particuliere tarieven

Vergoeding uit de basisverzekering

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 jaar óf wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie. Om voor chronische vergoeding in aanmerking te komen dienen uw klachten aan een aantal voorwaarden, welke door de zorgverzekeraar worden gesteld, te voldoen om ook als zodanig te worden erkend.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt. De vervolg behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (zie boven).

Bij vragen of onduidelijkheden over dit onderwerp kunnen onze medewerkers u hier verder over informeren. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar

Indien de verrichtingen niet vergoed worden door uw verzekering, dan gelden onze particuliere tarieven:
 

Tarievenlijst Fysiotherapie 2021

Zitting fysiotherapie          
€ 33,50
Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€ 45,50
Zitting kinderfysiotherapie
€ 43,50
Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€ 55,50
Zitting manuele therapie
€ 43,50
Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling
€ 55,50
Zitting oedeemtherapie
€ 43,50
Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€ 55,50
Zitting bekkentherapie
€ 43,50
Zitting bekkentherapie inclusief toeslag uitbehandeling
€ 55,50
Screening / intake / onderzoek
€ 54,50
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 44,50
Eenmalig onderzoek
€ 54,50

Fysiofitness/(Walking)Bootcamp/Boyscamp 1 x per week          € 22,50
Fysiofitness/(Walking)Bootcamp/Boyscamp 2 x per week          € 32,50