Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF 2021

Mondkapjes in onze praktijk

In navolging van de oproep van het KNGF (onze beroepsvereniging) en de wettelijke verplichting van de overheid een mondkapje te dragen op publieke plaatsen werken onze therapeuten met een mondkapje.
Ook patiënten vragen wij vriendelijk in onze praktijk een zelf meegenomen mondkapje te dragen.
Wanneer het dragen hiervan de behandeling belemmert, bijvoorbeeld bij het trainen in de oefenzaal, hoeft het kapje uiteraard op dat moment niet gedragen te worden. Ook als uw medische situatie het dragen van een mondkapje niet toelaat hoeft het vanzelfsprekend niet.
U kunt dus patiënten mét en zonder mondkapje tegenkomen in onze praktijk.

Deze maatregelen vormen nadrukkelijk een aanvulling op ons al bestaande coronabeleid, te weten het afbellen bij corona gerelateerde klachten (ook bij huisgenoten met koorts- en benauwdheidsklachten), afbellen bij een geconstateerde besmetting bij u of een huisgenoot en afbellen in geval van quarantaine. Daarnaast handhygiëne en het houden van 1,5 meter afstand tot anderen in onze praktijk.
Dit blijven onze belangrijkste wapens tegen het virus.
Samen houden we de zorg veilig

ALGEMENE REGELS M.B.T. HET CORONAVIRUS
Hierbij volgen wij de regels en richtlijnen zoals opgegeven door het RIVM:
Bel uw afspraak (tijdig) af en blijf thuis indien:

1. U tot de kwetsbare groep patiënten behoort zoals gedefinieerd door het RIVM:
* Alle personen ≥70 jaar
* Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.
 • Personen ≥18 jaar in één van onderstaande situaties die een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren: li>met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
 • woonachtig in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.

2. U last heeft van 1 of meerdere symptomen

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree 
 • blaasontsteking

Wij kunnen u fysiotherapie "op afstand" bieden en zullen u zoveel mogelijk adviseren, begeleiden, trainen en ondersteunen middels online middelen, telefoon of schrift. Bel gerust voor de mogelijkheden.

Heeft u geen klachten en behoort u niet tot de kwetsbare groep, dan kunnen wij een afspraak met u inplannen. Ook hierbij houden we ons aan de richtlijnen zoals opgegeven door het RIVM.

WHATSAPP
Voor zaken, vragen of dingen die niet kunnen wachten tot de volgende dag zijn we ook 's avonds en in het weekend bereikbaar!
Alleen voor de WhatsApp: 06-83666132