Graven Esch Vitaliteit

MENTAAL EN FYSIEK GEZONDE WERKNEMERS

Als werkgever heeft u er baat bij dat het goed gaat met uw werknemer. Soms loopt een werknemer echter vast, door psychische klachten, gezondheidsklachten, werkstress of privé-problemen. Klachten die kunnen leiden tot ziekte en uitval. Inactieve en zieke werknemers kosten het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen euro’s . Investeer daarom in mentaal en fysiek gezonde werknemers. Zij zijn immers uw grootste bedrijfskapitaal!
 

Hoe kan ik hierin investeren? Hoe pak ik dit aan?

De Graven Esch Vitaliteit biedt combinatiepakketten voor zowel fysieke als psychosociale begeleiding. Investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt voor gemotiveerde en productieve medewerkers. Wij gaan uit van de visie dat werken gezond is. De focus ligt dan ook op het voorkomen van uitval, werkhervatting en/of verbetering van het beroepsmatig functioneren.

Voordelen voor uw werknemer:
 • Een betere gezondheid;
 • Mentale weerbaarheid;
 • Fysieke gezondheid;
 • Vergroting van het werkvermogen ook op langere termijn;
 • Werkplezier en motivatie.

Voordelen voor u als werkgever:
 • Een toename van actieve arbeidsparticipatie (in tegenstelling tot verzuim en uitval);
 • Een verbeterde productie en dienstverlening;
 • Verbetering van de concurrentiepositie;
 • Een positiever en aantrekkelijker bedrijfsimago;
 • Profilering op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever (met minder kosten voor werving en selectie).
Voordelen van DE GRAVEN ESCH VITALITEIT:
 • Trajecten die snel van start kunnen gaan;
 • Trajecten met een goede prijs-kwaliteitverhouding, waarbij het inzetten van begeleiding ook op lange termijn kosten zal besparen;
 • Vanwege onze kleinschaligheid zijn wij flexibel en zijn er korte lijnen.
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren en betrokken trainers;
 • Persoonlijke zorg voor uw werknemer d.m.v. effectieve en laagdrempelige psychosociale begeleiding door een ervaren en betrokken therapeut;
 • Bevordering van het herstelproces en welzijn, sterken van de werknemer, voorkomen van uitval in de toekomst;
 • Stimuleren van een actieve rol voor uw werknemer;
 • Opbouwen van een goed contact met u als werkgever.