Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie

Wat is geriatrische fysiotherapie?
De geriatrische fysiotherapie is de vorm van fysiotherapie die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden. De focus ligt op het bewegend functioneren. Daarnaast helpt zij ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

De oudere krijgt een centrale rol bij de behandeling. De oudere beslist mee over de behandeldoelen en behandeling. Behandeling kan, indien nodig, ook plaatsvinden in de thuissituatie.
De oudere doet vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Daarnaast adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Ze informeert hen bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de behandeling en geeft tips en adviezen.

Onze geriatrische fysiotherapeut informeert u graag over de mogelijkheden en behandeling/training die wij u kunnen bieden.