Echografie en Shockwave

Echografie

Wat is echografie?
Echografie (MSU; Musculo Skeletal Ultrasound) is een onderzoeksmethode om met behulp van ultrageluid een groot deel van de anatomie en pathologie (ziektebeelden) van het houdings- en bewegingsapparaat in beeld te brengen. Er wordt informatie verkregen over de vorm, de ligging en structuur van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten.
Echografie wordt binnen onze praktijk gebruikt als aanvullende diagnostiek en als middel om  processen beter te kunnen evalueren. Het in beeld brengen van pathologie c.q. het uitsluiten daarvan bepaalt mede de keuzes die gemaakt dienen te worden t.a.v. behandelplan en/of verwijsbeleid.
 
Werkwijze
Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze geluidsgolven kan een mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender (de transducer) die op de huid wordt geplaatst. De verschillende weefsels in het menselijk lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Elk soort weefsel doet dit in een andere mate.  De transducer is verbonden met een computer, die de teruggekaatste geluidsgolven  vertaald naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen in grijswaarden. Op het scherm kunnen de verschillende weefsels en structuren onderscheiden worden.
 
De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam toegepast om een goed contact te verkrijgen. De onderzoeker “scant” het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante opnames. Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er veelal niet van. De bevindingen van de onderzoeker worden u meegedeeld, en zullen ook worden meegedeeld aan uw huisarts.

Wat zijn de voordelen van echografie?
Het is eenvoudig toepasbaaren pijnloos, het is ongevaarlijk en niet schadelijk voor het lichaam en het kan, in tegenstelling tot andere aanvullende diagnostiek, ook worden toegepast bij een pacemaker of metalen/prothesen in het lichaam.
 
Indicatiegebieden
Er kan gekeken worden naar de volgende structuren:
spieren (scheuren, kalkneerslag), pezen (ontstekingen, scheuren, kalkneerslag), slijmbeurzen  (ontstekingen), kraakbeen (gewrichtsslijtage), botten (botbreuken, losse botfragmenten) en zenuwen (bijvoorbeeld bij Carpaal Tunnel Syndroom).
 
Kosten en vergoeding
Er is binnen de fysiotherapie nog geen aparte vergoedingsregeling voor echografie.  Wij declareren een echografisch onderzoek als eenmalig fysiotherapeutisch consult bij uw zorgverzekeraar. Als u aanvullend verzekerd bent zal dit consult worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u niet aanvullend verzekerd bent zult u de kosten voor de echografie zelf moeten betalen. De kosten bedragen € 52.50.

Shockwave therapie
 
Wat is Shockwave?
Shockwave wordt ook wel E.S.W.T (Extracorporeal ShockWave Therapy) genoemd. De therapie bestaat uit het toedienen van zeer kortdurende geluidsimpulsen met relatief veel energie. Deze (hoogenergetische) geluidsimpulsen worden opgewekt in een behandelkop en gericht afgegeven. Door de behandelkop met een tussenstof op de huid te plaatsen wordt de geluidsenergie in het lichaam overgedragen en uiteindelijk aan de te behandelen plaats afgegeven.
Onder invloed van de energie van de geluidsimpulsen reageert het lichaam met het vrijmaken van verschillende herstel stimulerende stoffen en verbetert het de bloedcirculatie. Sommige vrijgekomen stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel. Shockwave therapie is dus een manier om het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Bij ons in de praktijk kunnen we u nu ook Shockwave therapie bieden. Deze therapie is een vaak succesvolle behandeling voor hardnekkige pijnklachten aan pezen en banden.
Het gebruik van shockwave therapie wordt beschouwd als een van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling. In tegenstelling tot de conventionele behandelmethodes kan bij shockwave therapie de oorzaak van de pijn bestreden worden zonder het gebruik van medicatie of chirurgie.

Shockwave is geschikt voor:
‚ÄčTennis- of golfelleboog, hielspoor, fasciitis plantaris, achillespeesklachten, kniepeesklachten, schouderpeesklachten en scheenbeenklachten (shin splint)

Wat zijn de voordelen van een shockwave behandeling?
Het zijn kortdurende behandelingen met een pijnvermindering na enkele dagen, met uitstekende behandelresultaten (na gemiddeld 5-7 behandelingen succesvol) .
Met shockwave kan een injectie of operatie voorkomen worden, waarbij de behandeling zich richt op de oorzaak in plaats van het bestijden van symptomen.

Een behandeling met Shockwave valt onder een reguliere zitting fysiotherapie en zal vanuit uw aanvullende verzekering vergoed worden.
Meer informatie over Shockwave therapie vindt u via de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie www.nvmst.nl.