Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder verwijzing van een huisarts of specialist. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen.
Bij twijfel en ook als blijkt dat u wel een verwijzing nodig heeft voor vergoeding, verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

Werkwijze:
De eerste afspraak bestaat uit een screening
Deze screening is een gesprek over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is.
Er vindt eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats tijdens de screening.
De screening duurt ca. 15 minuten.

Er zijn kosten verbonden aan deze screening.
De kosten van de screening worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten zelf dienen te voldoen.
Voor uw verzekeraar telt deze screening als een behandeling en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.

Uw huisarts wordt door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht, wanneer daar aanleiding toe is en wanneer u daar toestemming voor geeft.
Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, volgt er een afspraak voor een uitgebreid onderzoek en behandeling.

De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt.
Dit onderzoek omvat dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan.

Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in overleg bepaald. Dit gebeurt op basis van de afweging welke behandelaar de best mogelijke gespecialiseerde behandeling van uw klachten - het snelste - op zich kan nemen.
U kunt natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar maken.