Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie?
Arbeidsfysiotherapie richt zich op de individuele begeleiding van de werkende mens met arbeid gerelateerde en/of arbeidsrelevante klachten van het houdings, - en bewegingsapparaat. De arbeidsfysiotherapeut is actief betrokken bij de interactie tussen de werknemer en de werkomgeving.

Werkwijze
Indien nodig doet de arbeidsfysiotherapeut een werkplekonderzoek. Hierdoor ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld van alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en/of in stand houden van de klachten. Gekeken wordt o.a. naar houding en beweging, gedrag en ergonomie van de werkplek. Tevens komen onder meer werkdruk, ervaren van stress, fysieke belasting en pauze mogelijkheden aan de orde.
Van de gevonden waarden wordt een schriftelijke rapportage gemaakt voor werkgever, bedrijfsarts en/of arbodienst of andere relevante disciplines. De behandeling/begeleiding bestaat naast de fysiotherapeutische interventies (gericht op opheffen of verminderen van pijnklachten, verbeteren van houding en beweging) uit arbeid specifieke training. Indien nodig wordt er training op de werkplek gegeven.

Doel van de begeleiding
In de begeleiding van de individuele werknemer met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen zal de arbeidsfysiotherapeut samenwerken met de werkgever, arbodienst, huisarts en bedrijfsarts om te komen tot:

 • Verzuimpreventie
 • Beperking van verzuim
 • Verantwoorde werkhervatting
 • Optimalisering van werkhouding en werkgedrag
Diensten en producten van de arbeidsfysiotherapeut
 
 • Arbeidsfysiotherapeutische intake + analyse
 • Schriftelijke rapportage naar werkgever en bedrijfsarts / arbodienst
 • Werkplekonderzoek
 • Training op werkplek
 • Arbeidsspecifieke training (re-integratie) training

   
BELIFE; WERKEN AAN GEZONDHEID, VITALITEIT EN PERFORMANCE
Onze praktijk maakt onderdeel uit van het Fysergo & BeLife netwerk bestaande uit 140 centra. Fysergo en BeLife zijn een ISO 9001 gecertificeerd landelijk werkend interventie & advies bedrijf.

Investeren in uw mensen
Op individueel- en teamniveau begeleiden onze professionals uw medewerkers op weg naar vitaliteit en inzetbaarheid en begeleiden ze bij re-integratie en preventie processen. Het resultaat hiervan is snel herstel, verzuimreductie en verbeterde arbeidsproductiviteit.

Met onze (gezondheids)programma’s investeert u in uw medewerkers met groei, winst en duurzaamheid van uw organisatie als resultaat. Onze professionals ondersteunen en adviseren u op visie, beleid, doelen en de samenstelling van een optimaal programma wat leidt tot effectief gezondheidsmanagement

Door een vernieuwende en praktische aanpak is BeLife ook uw partner in gezondheids- en verzuimmanagement, waarbij wij uitgaan van de kracht van  mensen.

Ga naar http://belife.nl voor meer informatie